Referencer

Her er et udpluk af mine referencer

Syddjurs Kommune

Ved samtaler med borgere ansat i fleksjob bruger vi tilbuddet om et mindfulwork forløb, hvis sagsbehandler vurderer, at der er behov for støtte til fastholdelse. Det er som oftes borgere, som har stresslignende problemer og som kan have behov for støtte til at finde struktur og ro i hverdagen i krydsfeltet mellem job og fritid. Jeg mener, at borgerne føler sig set og anerkendt, når vi kan byde ind med et tilbud, der muligvis kan støtte dem i arbejdet med deres problemer.

Andre gange er det borgere, som er ledige fleksjobbere, som kan have behov for støtte til at finde roen i jobsøgningsprocessen eller til opbyggelse at selvværd/selvtillidsfølelse. At være god nok, på trods af nedsat arbejdsevne…

- Agnete Nielsen, Faglig konsulent Jobcenter – Jobfokus Syddjurs Kommune

Arla Food

Jane er i stand til at skabe en afslappet og fortrolig stemning hvor alle får lyst til at dele erfaringer og problemer. Jeg måtte sande at følelsen af kontrol over kroppen ikke er ensbetydende med at være i kontakt med kroppen. Jeg er blevet meget bedre til at reagere på de signaler min krop sender. Sige til og fra over for opgaver og andre mennesker. Tak for et fantastisk forløb.

- It-medarbejer hos Arla Food Ove Hougaard

Jobcenter Syddjurs

I min tid som leder i Jobcenter Syddjurs indgik vi aftale med Mindful Work v. Jane Tolstrup Christensen om etablering af mindfulness forløb for sygemeldte borgere. Forløbene blev etableret både i grupper og med individuelle forløb. Ligeledes benyttede vi os af mindfulness som redskab til en medarbejdergruppe, der havde brug for særlig støtte efter en påsat brand på vores arbejdsplads.

Det var min oplevelse, at mange borgere med især psykiske lidelser og sårbarhed havde megen glæde af et mindfulnessforløb hos Jane. Vores mål med denne støtte var at give mennesker øget psykisk trivsel, således at en genetablering af kontakten til arbejdsmarkedet eller uddannelse kunne ske. Forløbene udviklede en øget trivsel for mange af de borgere vi havde kontakt med - og dermed et bedre fundament i forhold til målet.

- Niels Anders Poulsen, Afdelingsleder, Jobcenter Syddjurs

Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune

Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune har nydt glæde af et rigtig godt forløb for ledere i Mindfulness. Jane fra Mindful Work har udvist høj grad af professionalisme og lederne har rost hendes faglighed, ro og nærvær. Jane får derfor de bedste anbefalinger fra os.

Lise Eeg Guldvang
Sundhedsfremmekonsulent

Strategi og Udvikling - Arbejdsmiljø og Sygefravær, Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune

Studentervækshus Randers

Samarbejdet med Jane omkring studerendes praktik har været en stor, stor glæde, og de studerende har været i rigtig gode hænder med Jane som praktikvejleder. Jane har et rigtig godt overblik, er hurtig til at sætte sig ind i 'tingene' og er også rigtig god til at sætte sig ind i, hvem den enkelte studerende er, hvad der er den enkeltes udfordringer og styrker. I vejledningen af de studerende er det mit helt klare indtryk, at Jane i særdeleshed er optaget af, hvordan hun positivt kan støtte den enkelte til at udvikle sine personlige og faglige kvaliteter. Hun er rigtig god til at etablere tillidsfulde relationer, hvor den studerende føler sig tryg ved at dele sin læringsproces. Glæden ved samarbejde med Jane er helt sikkert også båret af hendes personlige kvaliteter. Jeg har hele vejen igennem vores samarbejde oplevet Jane som et hjertevarmt, imødekommende menneske med stort nærvær, interesse og engagement.

Kærlig hilsen Ingeborg Zachariassen Underviser, exam art Senior Lecturer

VIA Psykomotorikuddannelsen, Professionsbachelor, Ambassadør Studentervækshus Randers
VIA University College

AT Work A/S

Jane har været tilknyttet At Work Skolen som underviser siden 2011, og hun er yderst vellidt af såvel kursister som kolleger. Jane udviser et særdeles stort overskud såvel menneskeligt som fagligt, og det er en fornøjelse at arbejde sammen med hende.

Camilla Hilbrands, CEO, MBA
At Work A/S

Kursist, Regina Holbøll

Jeg blev i 2012, sammen med min søn, som dengang var 4 år, påkørt i min bil. Vi fik piskesmæld og min søn brækkede benet.

Da jeg startede hos MindfullWork, havde jeg en svær hverdag. Mit hoved var fuld af ’tankemyller’, min hverdag var uoverskuelig og jeg havde svært ved at håndterer mine smerter. Efter 6 uger kunne jeg mærke en stor forskel i min hverdag. Jeg tog mindre mængder smertestillende. Jeg fik mere overblik og mere ro i hovedet. Jeg har fået et kraftfuldt værktøj som kunne hjælpe mig med, at håndterer mine smerter og mit tankemylle. Det giver min mere overskud i min hverdag. Min søn havde det svært efter ulykken.

Han havde svært ved at håndterer hverdagens udfordringer i f.eks. sociale sammenhæng. Børnehaven lagde mærke til forandringen. I min frustration fortalte jeg, Jane om min søns udfordring. Jeg fik nogle mindfull- værktøjer, som jeg introducerede ham for. Han fandt langsomt lidt ro. I dag er han 7 år, er startet i skole og er meget glad for mindfulness. Han bruger det i det daglige. Han fortæller selv, at han bruger det når han bliver sur og ked af det. Jeg har selv oplevet, at han kan bruge det i forhold til smerter. Han spørger selv efter mindfulness, når han kan mærke at han har behov for det. Mindfulness er blevet en stor del af vores hverdag og noget min søn og jeg har sammen.

Kursist, Regina Holbøll